Datos del Documento


Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento: https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1932
Registro de Metadatos Completo
Campo Dublin Core Valor Idioma
dc.contributor.authorMartínez Fernández, Adela-
dc.contributor.authorVanegas Ruíz, J. L.-
dc.contributor.authorArgamentería Gutiérrez, Alejandro-
dc.contributor.authorMartínez Martínez, Antonio-
dc.date.accessioned2012-10-10T10:45:33Z-
dc.date.available2012-10-10T10:45:33Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationMartínez Fernández, Adela... [et al.]. e cultivo de millo forraxeiro en producción ecolóxica e convecional .Revista Afriga. 2011 ; (91) : 90-95eng
dc.identifier.otherDL. C-1292-1994-
dc.identifier.urihttp://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1932-
dc.description.tableofcontentsOs gandeiros da cornixa cantábrica que tomaron a decisión de converter as súas granxas a produción ecolóxica mostran a miúdo a súa preocupación por atopar a forma de conseguir forraxes propias cuxa achega enerxética lles permita formular racións alimenticias diarias con só o 40% de concentrado sobre materia seca, aínda en períodos tan críticos como a fase crecente de lactación en vacas de leite ou o acabado no cebo de tenreiros. Neste sentido, cabe destacar a importancia do cultivo do millo, co que se obteñen boas producións sen regadío en pouco tempo (3-4 meses), que resulta facilmente ensilable e ten un alto contido enerxético.eng
dc.language.isootheng
dc.publisherAFRIGA, Asociación Frisona Galegaeng
dc.relation.ispartofRevista Afrigaeng
dc.relation.hasversion91eng
dc.relation.isreferencedbyNo, esta versión no ha sido citadaeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/*
dc.source90;95-
dc.subjectMaízeng
dc.subjectVariedadeseng
dc.subject.classificationPublicadoeng
dc.titleTecnoloxías de cultivo de millo forraxeiro en producción ecolóxica e convecionaleng
dc.typearticleeng
Aparece en las colecciones: Agroalimentación y Ganadería

Archivos en este documento:
Fichero Tamaño Formato  
Archivo.pdf514.99 kBAdobe PDFVer/Abrir
Mostrar el registro Básico


Ver estadísticas del documento


Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons: Licencia Creative Commons Creative Commons